رفتن به محتوای اصلی

کلاهبرداری دو میلیون یورویی منافقین در سال گذشته از مردم آلمان


بررسی فعالیت بخش مالی و اجتماعی منافقین در آلمان در سال گذشته

بخش مالی یا یگان مالی و اجتماعی سازمان منافقین به‌نوعی بزرگ‌ترین بخش سازمان را تشکیل می‌دهد که بیشترین تعداد نیرو و هوادار را به خود اختصاص داده است. این بخش به‌طور خلاصه مأموریت دارد تا نیروهایی را برای کسب درآمد در کشورهای اروپایی مشغول کرده و از یکسو منبع درآمدی برای سازمان ایجاد کند و از سوی دیگر با مشغول  سازی و ایجاد وابستگی برای اعضا و هواداران به حفظ تشکیلات بپردازد.

spoof the mojahedin khalq

درباره ما

سایت حقیقت فرقه با هدف فعالیت در راه افشای ماهیت و شناساندن ابعاد و دامنه اقدامات و جنایت‌های فرقه منافقین پابه عرصه گذاشته است. سایت حقیقت فرقه روایت چیستی، چرایی و چگونگی پدیده مذموم فرقه منافقین است که در این مسیر در تلاش است با انعکاس وافشای چهره ضد انسانی جریان نفاق، ماهیت فرقه گرایانه این سازمان را نیز هویدا کند. در حقیقت با تخطئه عملکرد منافقین در صدد روشنگری وآگاه سازی جامعه در مقابل دام های مرداب این فرقه تروریستی هستیم. تلاش می‌کنیم در این مجال با تحلیل و بررسی فرقه تروریستی منافقین در قالب های مختلف همچون یادداشت و مقالات، گزارش و گفت و گو به این مهم دست پیدا کنیم.

تماس با ما