رفتن به محتوای اصلی

شکنجه‌گاه‌های روانی منافقین در اروپا


نگاهی به وضعیت زندان‌ها در اردوگاه تیرانا

زندان جزء لاینفک تشکیلات منافقین محسوب می‌شود و به عنوان یکی از پرکاربردترین روش های کنترل و حفظ نیروها محسوب می‌گردد.

همانطور که در پادگان اشرف به تعداد خوابگاه‌ها، اتاق‌های ملاقات و جلسات، زندان برای اعضا وجود داشت، این رویه در لیبرتی و اکنون در آلبانی نیز ادامه پیدا کرده است. به طور کلی بعد از ورود منافقین به کمپ تیرانا در آلبانی، اولین بناهای برپا شده در این اردوگاه، همزمان با خوابگاه‌، سرویس بهداشتی و آشپزخانه، اتاق‌هایی برای زندانی کردن افراد بود....

زندان های منافقین در تیرانا+آلبانی

درباره ما

سایت حقیقت فرقه با هدف فعالیت در راه افشای ماهیت و شناساندن ابعاد و دامنه اقدامات و جنایت‌های فرقه منافقین پابه عرصه گذاشته است. سایت حقیقت فرقه روایت چیستی، چرایی و چگونگی پدیده مذموم فرقه منافقین است که در این مسیر در تلاش است با انعکاس وافشای چهره ضد انسانی جریان نفاق، ماهیت فرقه گرایانه این سازمان را نیز هویدا کند. در حقیقت با تخطئه عملکرد منافقین در صدد روشنگری وآگاه سازی جامعه در مقابل دام های مرداب این فرقه تروریستی هستیم. تلاش می‌کنیم در این مجال با تحلیل و بررسی فرقه تروریستی منافقین در قالب های مختلف همچون یادداشت و مقالات، گزارش و گفت و گو به این مهم دست پیدا کنیم.

تماس با ما