رفتن به محتوای اصلی

تروریسم سایبری منافقین از اشرف تا تیرانا


بدون شک در مورد فرقه رجوی می‌توان واژه گروهک تروریستی و البته خرابکار را به کاربرد. این فرقه در هیچ بخش از تاریخ حیات خود ابزاری غیر از ترور و ارعاب را زمین نگذاشته و حتی می‌توان ترور و خرابکاری را به‌عنوان تنها کاربرد این گروهک به‌حساب آورد.

یکی از  حوزه‌های گسترش تروریسم توسط فرقه رجوی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است که امروزه به‌عنوان «تروریسم سایبری» در دنیا شناخته می‌شود. امروز سازمان به دلیل دوری از مرزهای ایران و مهم‌تر از همه عدم توانایی و کارایی برای اقدامات میدانی و ایذایی، روی به خرابکاری و گسترش تروریسم از طریق فضای سایبر آورده است.....

منافقین وفضای سایبری

درباره ما

سایت حقیقت فرقه با هدف فعالیت در راه افشای ماهیت و شناساندن ابعاد و دامنه اقدامات و جنایت‌های فرقه منافقین پابه عرصه گذاشته است. سایت حقیقت فرقه روایت چیستی، چرایی و چگونگی پدیده مذموم فرقه منافقین است که در این مسیر در تلاش است با انعکاس وافشای چهره ضد انسانی جریان نفاق، ماهیت فرقه گرایانه این سازمان را نیز هویدا کند. در حقیقت با تخطئه عملکرد منافقین در صدد روشنگری وآگاه سازی جامعه در مقابل دام های مرداب این فرقه تروریستی هستیم. تلاش می‌کنیم در این مجال با تحلیل و بررسی فرقه تروریستی منافقین در قالب های مختلف همچون یادداشت و مقالات، گزارش و گفت و گو به این مهم دست پیدا کنیم.

تماس با ما