رفتن به محتوای اصلی

لایک و کامنت‌های تشکیلاتی منافقین برای تحریک سلبریتی‌ها


شبکه‌های اجتماعی همان‌طور که در دنیا با مخاطبین زیادی روبه شده و به اصلی‌ترین رقیب رسانه‌های بزرگ نسل پیش از خود مبدل شده‌اند، امروزه در ایران نیز به یکی از مهم‌ترین ابزارهای رسانه‌ای و ارتباطی مبدل گشته‌اند. نرخ استفاده از این محیط‌ها برای برخی از افراد و طیف‌های سنی به‌قدری افزایش‌یافته که به‌کلی جایگزین همه روش‌های کسب اطلاعات و ایجاد ارتباط شده است. نوجوانان و جوانانی هم‌اکنون وجود دارند که تقریباً همه‌وقت آزاد خود را با جستجو در فضای شبکه‌های اجتماعی سپری می‌کنند.

این بستر در چندساله اخیر موردتوجه جدی گروه‌های مختلف ضدانقلاب و ازجمله منافقین قرارگرفته است. عناصر منافقین که اکنون تنها فرصت خود برای فعالیت و تأثیرگذاری هرچند محدود در جامعه ایران را، حضور در شبکه‌های اجتماعی یافته‌اند، شیوه‌ها و شگردهای متنوعی را برای فعالیت‌های خود طراحی می‌کنند. ( ادامه در فایل زیر)

like and comment for celebrity by MKO

درباره ما

سایت حقیقت فرقه با هدف فعالیت در راه افشای ماهیت و شناساندن ابعاد و دامنه اقدامات و جنایت‌های فرقه منافقین پابه عرصه گذاشته است. سایت حقیقت فرقه روایت چیستی، چرایی و چگونگی پدیده مذموم فرقه منافقین است که در این مسیر در تلاش است با انعکاس وافشای چهره ضد انسانی جریان نفاق، ماهیت فرقه گرایانه این سازمان را نیز هویدا کند. در حقیقت با تخطئه عملکرد منافقین در صدد روشنگری وآگاه سازی جامعه در مقابل دام های مرداب این فرقه تروریستی هستیم. تلاش می‌کنیم در این مجال با تحلیل و بررسی فرقه تروریستی منافقین در قالب های مختلف همچون یادداشت و مقالات، گزارش و گفت و گو به این مهم دست پیدا کنیم.

تماس با ما