رفتن به محتوای اصلی

آخرین برگ رجوی‌ها برای جلوگیری از ریزش نیرو


«ترساندن اعضا از جدایی» که با مؤلفه‌هایی همچون اعدام و ترور، بی‌خانمانی، بی‌پولی، انزوا و ... همراه است همواره به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین محورهای فرقه‌ها برای حفظ نیروها در درون فرقه محسوب می‌شود.

به معنایی دیگر و در توضیحی کامل‌تر ترس از سرنوشت مبهمِ بعد از جدایی را می‌توان آخرین ابزار فرقه‌ها برای حفظ نیروها به شمار آورد. درواقع عضوی که از همه سدهای راه خروج عبور کرده و خود را از همه بندهای عمومی اتصال به فرقه نظیر علاقه و تعهد به رهبری، پرهیز از خیانت، لگدمال کردن گذشته، پذیرش عمر هدررفته و ... رها کرده، حتماً قدرت روانی و تصمیم و اراده قدرتمندی برای خروج در خود ایجاد کرده است. (ادامه در فایل زیر)

 

ترس از جدایی اعضای منافقین

درباره ما

سایت حقیقت فرقه با هدف فعالیت در راه افشای ماهیت و شناساندن ابعاد و دامنه اقدامات و جنایت‌های فرقه منافقین پابه عرصه گذاشته است. سایت حقیقت فرقه روایت چیستی، چرایی و چگونگی پدیده مذموم فرقه منافقین است که در این مسیر در تلاش است با انعکاس وافشای چهره ضد انسانی جریان نفاق، ماهیت فرقه گرایانه این سازمان را نیز هویدا کند. در حقیقت با تخطئه عملکرد منافقین در صدد روشنگری وآگاه سازی جامعه در مقابل دام های مرداب این فرقه تروریستی هستیم. تلاش می‌کنیم در این مجال با تحلیل و بررسی فرقه تروریستی منافقین در قالب های مختلف همچون یادداشت و مقالات، گزارش و گفت و گو به این مهم دست پیدا کنیم.

تماس با ما