رفتن به محتوای اصلی

کتاب هژمونی فریب ( فصل اول)


فصل اول:  سیر تاریخی بر سازمان منافقین

 

در میان گروه‌ها و جریاناتی که علیه رژیم پهلوی مبارزه می‌کردند، سازمان مجاهدین خلق نامی است آشنا برای همه کسانی که تاریخ سیاسی و معاصر ایران را دنبال کرده‌اند.

نامی که تداعی کنند بمب گذاری، ترور، خرابکاری و اقدامات مسلحانه است، آن هم در شرایطی که جریان اکثریت مردمی به رهبری امام خمینی در مبارزه با رژیم شاهنشاهی روش اعتراضات مسالمت آمیز را در پیش گرفته بود.

هسته اصلی مجاهدین خلق در دهه ۴۰ و از دل نهضت آزادی بوجود آمد، از همین رو مهندس بازرگان مجاهدین را فرزندان نهضت آزادی و پرورش یافتگان اندیشه و گرایشات فکری ملی-مذهبی ‌خواند. با این حال حلقه اصلی رهبری مجاهدین که کارآمدترین روش مبارزه با شاه را مبارزه مسلحانه ارزیابی کرده و معتقد است نهضت آزادی سازشکارانه با نظام حاکم برخورد می‌کند خیلی زود از نهضت آزادی منشعب می‌شود.

آنها مارکسیسم را به عنوان علم مبارزه می‌شناختند و ایدئولوژی و استراتژی آن را بر همین مبنا طرح‌ریزی کرده بودند.

ایدئولوژی مارکسیسم که در حدود یک دهه بعد از شکل‌گیری این سازمان به عنوان ایدئولوژی رسمی آن پذیرفته شد، هرچند در ابتدا با ریزش‌هایی نیز روبه‌رو گردید، اما در شکل‌گیری روش‌های مبارزه آنها نقش بسزایی ایفا کرد. پس از سال ۱۳۵۰ با توجه به نیاز تدارک خانه‌های تیمی با پوشش مناسب، استفاده از زنان و دختران و عضویت آنها آغاز شد و در فاصله کوتاهی گسترش یافت. ( ادامه در لینک زیر) 

کتاب هژمونی فریب

درباره ما

سایت حقیقت فرقه با هدف فعالیت در راه افشای ماهیت و شناساندن ابعاد و دامنه اقدامات و جنایت‌های فرقه منافقین پابه عرصه گذاشته است. سایت حقیقت فرقه روایت چیستی، چرایی و چگونگی پدیده مذموم فرقه منافقین است که در این مسیر در تلاش است با انعکاس وافشای چهره ضد انسانی جریان نفاق، ماهیت فرقه گرایانه این سازمان را نیز هویدا کند. در حقیقت با تخطئه عملکرد منافقین در صدد روشنگری وآگاه سازی جامعه در مقابل دام های مرداب این فرقه تروریستی هستیم. تلاش می‌کنیم در این مجال با تحلیل و بررسی فرقه تروریستی منافقین در قالب های مختلف همچون یادداشت و مقالات، گزارش و گفت و گو به این مهم دست پیدا کنیم.

تماس با ما