رفتن به محتوای اصلی

ادامه فصل دوم کتاب هژمونی فریب


زندگی پررنج زنان و فروپاشی خانواده‌ها

بعد از ورود زنان به سازمان مجاهدین خلق، نقش‌های ویژه‌ای برای آنها در نظر گرفته شد، اما این نقش‌ها و کارکردها تقریباً همه به نوعی استفاده ابزاری بودند که به قیمت تباه شدن زندگی زن، فروریختن بنیان خانواده و در نهایت خودکشی بسیاری از آنها تمام می‌شد. مرور تاریخ سازمان بر پایه اسناد متقن بر جای مانده از قبیل اسناد ساواک، اعترافات و خاطرات اعضای دستگیر شده و جداشده سازمان و ... نشان می‌دهد که نقض حقوق زنان در این تشکیلات به شکلی گسترده صورت می‌گرفته و همه این موارد هم حاصل از نگاه فرصت‌طلبانه به زنان در مرکزیت سازمان بوده است. برخی از خاطرات و اسناد باقی مانده از حضور زن در سازمان قبل از انقلاب موارد بی‌نظیری از نقض حقوق انسانی زنان را نشان می‌دهد.( ادامه در لینک زیر )

کتاب هژمونی فریب + منافقین

درباره ما

سایت حقیقت فرقه با هدف فعالیت در راه افشای ماهیت و شناساندن ابعاد و دامنه اقدامات و جنایت‌های فرقه منافقین پابه عرصه گذاشته است. سایت حقیقت فرقه روایت چیستی، چرایی و چگونگی پدیده مذموم فرقه منافقین است که در این مسیر در تلاش است با انعکاس وافشای چهره ضد انسانی جریان نفاق، ماهیت فرقه گرایانه این سازمان را نیز هویدا کند. در حقیقت با تخطئه عملکرد منافقین در صدد روشنگری وآگاه سازی جامعه در مقابل دام های مرداب این فرقه تروریستی هستیم. تلاش می‌کنیم در این مجال با تحلیل و بررسی فرقه تروریستی منافقین در قالب های مختلف همچون یادداشت و مقالات، گزارش و گفت و گو به این مهم دست پیدا کنیم.

تماس با ما