رفتن به محتوای اصلی

منافقین هیچ‌گاه از تنگه‌های چهارزبر عبور نمی‌کنند!!


در این مقاله با تحلیل و بررسی دلایل شکست مفتضحانه منافقین در عملیات مرصاد، به این نتیجه می‌رسیم که این دلایل همچنان باقی است و همین عامل باعث می‌شود که منافقین همواره در برنامه‌ریزی و اقدامات خود در رویارویی با ملت ایران دچار شکست شوند.

(ادامه در لینک زیر) 

عملیات مرصاد+منافقین

درباره ما

سایت حقیقت فرقه با هدف فعالیت در راه افشای ماهیت و شناساندن ابعاد و دامنه اقدامات و جنایت‌های فرقه منافقین پابه عرصه گذاشته است. سایت حقیقت فرقه روایت چیستی، چرایی و چگونگی پدیده مذموم فرقه منافقین است که در این مسیر در تلاش است با انعکاس وافشای چهره ضد انسانی جریان نفاق، ماهیت فرقه گرایانه این سازمان را نیز هویدا کند. در حقیقت با تخطئه عملکرد منافقین در صدد روشنگری وآگاه سازی جامعه در مقابل دام های مرداب این فرقه تروریستی هستیم. تلاش می‌کنیم در این مجال با تحلیل و بررسی فرقه تروریستی منافقین در قالب های مختلف همچون یادداشت و مقالات، گزارش و گفت و گو به این مهم دست پیدا کنیم.

تماس با ما