رفتن به محتوای اصلی

یادداشت ها

بررسی رفتارهای منافقین و میزان انطباق آن با برنامه ۱۰ ماده‌ای مریم رجوی (۵)‏

وعده آزادی و ارتقاء جایگاه زنان از زبان زن‌ ستیزی‌ترین فرقه تاریخ

 

در پنجمین بند از برنامه ۱۰ ماده‌ای منافقین که توسط مریم رجوی

بررسی رفتارهای منافقین و میزان انطباق آن با برنامه ۱۰ ماده‌ای مریم رجوی (۳)

تعهدات «ملکه ترور» در قبال حکم اعدام!

سومین بند از برنامه ده ماده‌ای مریم رجوی می‌گوید: «ما در ایران آزادشده فردا، از لغو حکم اعدام

درباره ما

سایت حقیقت فرقه با هدف فعالیت در راه افشای ماهیت و شناساندن ابعاد و دامنه اقدامات و جنایت‌های فرقه منافقین پابه عرصه گذاشته است. سایت حقیقت فرقه روایت چیستی، چرایی و چگونگی پدیده مذموم فرقه منافقین است که در این مسیر در تلاش است با انعکاس وافشای چهره ضد انسانی جریان نفاق، ماهیت فرقه گرایانه این سازمان را نیز هویدا کند. در حقیقت با تخطئه عملکرد منافقین در صدد روشنگری وآگاه سازی جامعه در مقابل دام های مرداب این فرقه تروریستی هستیم. تلاش می‌کنیم در این مجال با تحلیل و بررسی فرقه تروریستی منافقین در قالب های مختلف همچون یادداشت و مقالات، گزارش و گفت و گو به این مهم دست پیدا کنیم.

تماس با ما